Objektif JPPIKK

1. Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dengan merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih tersusun berdasarkan kehendak dan pendekatan Islam Hadhari yang disarankan.

2. Membantu menyelaras semua aktiviti Panitia Pendidikan Islam Peringkat Daerah Kota Kinabalu.

3. Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dan Bahasa Arab berdasarkan pendekatan semasa dengan memilih dan menggunakan pelbagai teknik yang sesuai.

4. Bertindak sebagai Jawatankuasa Penyelaras bagi memastikan semua murid Islam sekolah rendah dapat menguasai bacaan dan tulisan Jawi, khatam al-Quran, menguasai asas Bahasa Arab dan memantapkan serta menghayati amalan Fardu Ain (PAFA).

VISI

Menjadikan Guru Pendidikan Islam sebagai pembangun murid cemerlang, gemilang dan terbilang dunia dan akhirat.

MISI

Melaksanakan agenda pengajaran & pembelajaran berlandaskan pendekatan Islam yang universal, maju, bertamadun, bertoleransi dan berimbang sejajar dengan konsep Islam Hadhari

Penubuhan JPPIKK

Jawatankuasa Panitia Pendidikan Islam Kota Kinabalu (JPPIKK) ditubuhkan sebagai wadah GPI untuk menyusun gerak kerja bersepadu ke arah meningkatkan mutu Pendidikan Islam dan Bahasa Arab bagi melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
Related Posts with Thumbnails
 

Paparan

Design Blog team JPPIKK.